Korkeakoulutus kannattaa

Harkitsetko opiskelun aloittamista? Ehkä haluat vaihtaa alaa tai tehdä rakkaasta harrastuksesta ammatin? Opiskelu on mahdollista missä iässä tahansa ja uuden oppiminen kannattaa aina. Tässä artikkelissa kerromme sinulle, miksi oppimista ja opiskelua kannattaa jatkaa läpi elämän.

Pidä aivot vireinä

Aivotoiminnan ja vireystilan ylläpidon kannalta on erittäin tärkeää oppia säännöllisesti uusia asioista. Opiskellessa aivojen hermoverkot järjestyvät uudelleen ja tietorakenteet muovautuvat. Näiden aivoissa tapahtuvien muutosten seurauksena oppimistulokset ulottuvat myös opiskeltavien asioiden ulkopuolelle.

Hanki uusi ammatti

Monella alalla työllisyystilanne vaihtelee, eikä nykyinen koulutuksesi siten enää ole ajantasainen tai takaa työllistymistä tulevaisuudessa. Monet päivittävät osaamistaan tai vaihtavat kokonaan alaa turvatakseen oman toimeentulonsa tulevaisuudessa. Uusien opintojen aloittaminen voi toki olla myös taloudellisesti mahdotonta ja toimeentulo täytyy turvata myös opintojen ajaksi. Opintojen oheen sopivia sivutöitä ovat esimerkiksi netissä tehtävät käännös- ja kirjoitustyöt tai vaikkapa osa-aikainen työ erilaisissa palveluammateissa. Omaa ammattitaitoaan kannattaa päivittää ja vahvistaa säännöllisesti riippumatta siitä, mikä alkuperäinen koulutuksesi on.

Luo sosiaalisia suhteita

Ihminen on perusluonteeltaan sosiaalinen olento. Sosiaalisten suhteiden ylläpitäminen on tärkeää ihmisen kaikissa elämänvaiheissa. Eräs loistava tapa uusien ihmisten tapaamiseen ja suhteiden solmimiseen on opiskelu. Lähes kaikkiin opintoihin sisältyy monenlaista ryhmä- ja projektityöskentelyä, joka tarjoaa omalta osaltaan mahtavan mahdollisuuden opiskelijakollegoihin tutustumiseen ja verkoston luomiseen. Opiskelijoiden harrastus- ja ainejärjestöt ovat myös mahdollisuus sosiaalisen verkoston luomiseen sekä tietysti mukaviin aktiviteetteihin osallistumiseen. Opiskeluaikana luodut verkostot kantavat yleensä läpi elämän, ja verkostoista voi olla hyötyä esimerkiksi työnhakutilanteissa.

Älä usko iän olevan este

Aikuisena opiskelu tuntuu todennäköisesti haastavammalta kuin lapsena tai nuorena opiskelu, ja tuntemuksille on fysiologinen perusta. Se, että oppiminen tapahtuu ehkä hitaammin kuin nuorena, ei kuitenkaan tarkoita sitä, että oppimista ei tapahdu tai että oppimistulokset olisivat nuoruusaikaa heikommat. Opintojen etenemisen kannalta tärkeää on päivittää oma opiskelustrategia vastaamaan nykyisiä taitojasi ja tietojasi.

Tekniikka on todennäköisesti suuremmassa roolissa nykyään verrattuna siihen, mitä se oli silloin, kun itse aloitit koulutaipaleesi. Suhtaudu ennakkoluulottomasti uuteen teknologiaan ja uusiin sovelluksiin. Kun otat haltuun tärkeimmät sovellukset, olet vahvoilla työmarkkinoilla, vaikka muut työnhakijat olisivat sinua nuorempia.

Aikuisopiskelijan elämäntilanne

Uusien opintojen aloittaminen aikuisella voi olla haastavaa verrattuna parikymppisenä opiskeluun. Monet perheellisistä opiskelijoista kokee perhe-elämän ja opintojen sovittamisen yhteen vaikeaksi, ja toisaalta taloudelliset seikat saattavat myös rasittaa perhearkea. Toimeentulon turvaaminen opintojen ohella voi osoittautua haastavaksi, ja toinen puoliso joutuu ottamaan enemmän taloudellista vastuuta.

Opiskelu vie aikaa, ja usein tentteihin pänttäämiselle ja opintojen vaatimille projektitöille on aikaa vain iltaisin. Perheellisillä ilta-aika on myös perheen yhteistä aikaa ja toisaalta myös kaikki harrastukset täytyy mahduttaa iltoihin ja viikonloppuihin. Kompromissien teko on välttämätöntä, kun tarkoituksena on yhdistää perhe-elämä ja aikuisopiskelu.

Mistä apua ja tukea opintoihin?

Nettiaikakaudella sekä tieto että tavarat ovat ihmisten saatavilla ajasta ja paikasta riippumatta. Opiskelijan näkökulmasta verkkokauppa on yleensä myös edullisin vaihtoehto. Jos käytätä silmälaseja etkä halua tuhlata liikaa rahaa, voit esimerkiksi tilata piilolinssit netistä. Myös kirjoja kannattaa etsiä verkon, joskin suurin osa oppimateriaaleista on jo nykyään muutenkin sähköisessä muodossa.

Categories