Fysiikka on yksi koulutuksen ala

Fysiikka on monella tavalla avainasemassa silloin kun haluamme ymmärtää paremmin maailmaa, jossa elämme – sekä ympärillämme että sisällämme. Moni pitääkin fysiikkaa kaikkein perustavanluontoisimpana tieteenalana. Moni muu tiede perustuukin juurikin fysiikkaan, joista esimerkkeinä mainittakoon esimerkiksi tähtiä ja avaruutta tutkiva astronomia sekä maanjäristyksiä tutkiva seismologia. Fysiikan oppiaineekseen valitsevat pääsevät perehtymään muun muassa energian, sähkön, ydinreaktioiden, aaltojen ja mekaniikan maailmaan. Fysiikka tutkii usein sellaisia asioita, joita emme voi paljaalla ihmissilmällä nähdä tai joita emme voi koskea, mutta jotka ovat tavalla tai toisella mitattavissa, kuten vaikkapa painovoima ja magnetismi.

Fysiikka tarjoaa valtavasti mahdollisuuksia
Fysiikka tuo mukanaan valtavasti mahdollisuuksia kehittymiseen, sillä se pitää sisällään niin pienten atomien kuin valtavien galaksien tutkimisen. Mikäli fysiikkaa ei olisi olemassa, ei maailmassa pyrittäisi jatkuvasti kehittämään uusia parannuskeinoja eri sairauksiin kuten syöpään, eikä kehitteillä olisi koko ajan yhä tehokkaampia ja kestävämpiä energiankulutusratkaisuja.

Albert Eintein – maailman kuuluisin fyysikko
Kukapa ei osaisi nimetä maailman kuuluisinta fyysikkoa? Hän on tietenkin suhteellisuusteoriankin kehittänyt Albert Einstein . Toki maailmasta löytyy miljoonia muitakin tiedemiehiä, jotka ovat ansioituneet urallaan. Kaikkia fyysikkoja yhdistää analyyttinen päättelykyky ja taito ratkaista ongelmia. Siitä onkin todella paljon apua tieteenalassa, jossa pyritään selvittämään, kuinka asiat ovat toimineet menneisyydessä, kuinka ne toimivat nyt ja kuinka ne voisivat toimia paremmin tulevaisuudessa.

Categories