Esimerkki tieteen hyödyllisyydestä elämässämme: Syöpätutkimus

Jo vuosisatojen ajan ihminen on tavalla tai toisella hyödyntänyt erilaisia kasveja ja mineraaleja lääkinnällisesti. Niitä on käytetty erilaisten sairauksien ja vaivojen lieventämiseen, hoitamiseen ja parantamiseen. Ensimmäistä kertaa syöpää hoidettiin kuitenkin lääkkeillä tiettävästi vasta 1900-luvun alkupuolella. Noihin aikoihin sinappikaasua käytettiin ensimmäisen ja toisen maailmansodan aikaan eräänlaisena kemiallisessa sodankäynnissä käytettävänä taistelukaasuna. Erään kerran sattui kuitenkin niin, että saksalaisessa Italian Bariin kohdistuvassa ilmahyökkäyksessä joukko ihmisiä altistui vahingossa sinappikaasulle, ja myöhemmin huomattiin, että heidän valkosolujensa määrä oli merkittävästi tavanomaista alhaisempi. Tämän perusteella pääteltiin, että kaasun valkosolujen kasvua ehkäisevällä ainesosalla voitaisiin myös ehkäistä syövän leviämistä. Tämä oli ensimmäinen askel syöpälääkkeiden kehityksessä, mutta hyvin pian sen jälkeen tutkijat ryhtyivät selvittämään, olisiko joillain muillakin aineilla samankaltaisia syöpää ehkäiseviä vaikutuksia.

Syövän hoito on iso bisnes
Vaikkei syöpään olla varsinaisesti vielä keksitty lopullista parannuskeinoa, on siihen kuitenkin kehitetty monenlaisia erilaisia lääkkeitä ja hoitoja. Syöpälääkitykset ja ylipäätään lääkeala ovat nykyään valtava teollisuudenala, jossa liikkuu huikeita summia rahaa.

Tiede on auttanut syöpähoitojen kehittymisessä
Ei ole kovinkaan kauan aikaa siitä, että syöpädiagnoosin saaminen tarkoitti käytännössä vääjäämättä lähestyvää ennenaikaista kuolemaa. Viimeisten kahdensadan vuoden ajan tiede on kuitenkin tuonut monenlaisia muutoksia parempaan suuntaan. Syöpää tutkitaan erittäin laaja-alaisesti ja tutkimuksissa ovat mukana useat eri tieteenalat kuten matematiikka, bioteknologia sekä nanoteknologia. Tutkijat ovat selvittäneet, kuinka syöpä saa alkunsa, kuinka sen syntymisen voi parhaiten estää ja kuinka sitä kannattaa hoitaa. Nykyään monet eri syöpätyypit ovat suhteellisen helposti hoidettavissa, mikäli ne todetaan hyvissä ajoin. Esimerkkejä tällaisista “hyvän” ennusteen syövistä ovat varsin yleiset syövät kuten rintasyöpä ja eturauhassyöpä. Tehokas lääkitys ja kehittyneet hoitomuodot ovat saaneet aikaan sen, että Suomessakin elää tänä päivänä kymmeniätuhansia syövän selättäneitä ihmisiä. Tämäkin esimerkki todistaa, että tieteellä ja koulutuksella on todella suuri merkitys. Tällä hetkellä syöpä on toiseksi yleisin kuolinsyy maailmassa, mutta tutkimusten myötä tapahtuvan kehityksen ansiosta tulevaisuus näyttää kuitenkin hiukan valoisammalta.

Categories